Pentsionisten mugimenduak Eusko Legebiltzarraren taldeei

Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Pentsiodunen Mugimendua

Euskal Herriko Pentsiodunen mugimendua talde parlamentarioengana zuzentzen gara gaur.

a) 23 hilabete daramatzagu kalean borrokan Pentsio Solidarioaren eta Banaketaren Sistema Publikoaren alde, gaurko pentsiodunentzat, baita gaur langile, ikasle direnak eta bihar pentsiodunak izango direnentzat… Defentsa horretarako ezinbestekoak dira asetzea, berehala, gure eskaria hauek:

Pentsioen defizitak aurrekontu publikoen bidez konpentsatzea eskatzen dugu, eta ez maileguen bidez. Dagozkien aurrekontu-partidak gaitzea exijitzea, honako aldarrikapen hauek gauzatzeko:

• 1.080 euroko gutxieneko pentsioa

• Pentsioen errebalorizazio automatiko eta iraunkorra, gutxienez KPIaren arabera

• Jasangarritasun-faktorea indargabetzea

• 2011ko eta 2013ko pentsio-erreformen alderdirik atzerakoienak indargabetzea

• EAEko gutxieneko pentsioa osatzea, araudi espezifiko baten bidez eta banaka, 1.080 eurora arte, zenbateko hori iristen ez den bitartean

• Mendekotasuna artatzeko zerbitzu sozio-sanitarioak bermatzea, sare publiko unibertsal baten bidez

• EAEko eremu publikoko langileei lanbide arteko gutxieneko 1.200 euroko soldata bermatzea, eta hura oro har aplikatzeko eskatzea

• Generoen arteko arrakala murrizten joateko, eta enpleguaren eta pentsioen arloan neurri zehatzak sustatzeko, hala nola kotizazio-aldi gehituak esleitzea edo lehendik daudenak gehitzea, familia-zaintzek eragindako lan-jarduera uzteagatik eta seme-alabak jaiotzeagatik, lehen gertaera eragilearen atzera-eraginarekin.

• Alarguntza-pentsiorako ezkontidearen oinarri arautzailearen% 100a.

• Emakumeak edo, hala badagokio, gizonek familia zaintzeko eta mantentzeko egiten dituzten lanen aitorpen soziala eta ekonomikoa sustatzea, 65 urterekin erretiro-pentsio ez-kontributibo baten bidez.

• Legebiltzar honek 2018/06/14 an onartutako legez besteko proposamenarekin bat etorriz kotizatutako 40 urteko erretiro aurreratuaren koefiziente murriztaileak indargabetzea.

B) Jabetzen gara, aurreko aldarrikapenak gauzatzeko, lan- eta enplegu-politikak beharrezkoak direla, 2010. eta 2012. urteetako lan-erreformak indargabetuko dituztenak eta LGS 1.200 eurora igotzea. Neurri guzti hauek kotizazioak gehitzea ekarriko luke. Era berean, beharrezkoa da zerga-politika bat, honako hauek lehenetsiko dituena: zerga-ekitatea, zerga- progresibotasuna, iruzurraren jazarpena eta ezkutuko ekonomiaren desagerpena.

Era berean, beharrezkoa da pentsio-plan pribatuei eta BGAEri zerga-desgrabazioak kentzea, banakakoak, kolektiboak edo enplegukoak izan, enplegatzaile pribatuek edo erakundeek sustatuta. Neurri hauek aurrekontu-diru-sarrera handiagoak ekarriko lituzke, bai eta sustatutako pribilegioak ezabatzea ere.

Arestian adierazitakoa gauzatzea, edo horren zati bat, beste gizarte-eragile batzuen zeregina dela uler daiteke, hala nola, sindikatuak, kontsumitzaileak, profesionalak, autonomoak…, baina pentsioduna ezin daiteke zatika bereiztu, herritar pentsiodunak gara, eta, beraz, pentsiodun garen aldetik, politika sozial, fiskal eta abar horiek koprotagonizatu eta/edo babestu egin behar ditugu.

c) Badakigu, halaber, Eusko Legebiltzarreko talde parlamentarioei zuzentzen ari gatzaizkiela, eta Eusko Legebiltzarrak ez duela eskumenik adierazitako hainbat aldarrikapenetan eta adierazitako zenbait politikatan, baina eskumenak behintzat baditu eta legezko tresnak ere bai, pentsioak, enplegua eta zerga-politikak osatzeko.

D) Zure talde parlamentarioa Madrilgo Parlamentuan ere ordezkatuta dagoenez ure talde parlamentarioari eskatzen diogu Eusko Legebiltzarraren Adierazpen Instituzional bat susta dezala, idazki honen a) atalean jasota dauden Euskal Pentsiodunen Mugimenduaren aldarrikapenak babestuz, eta haren b) atalean jasotako politikak aurrera eraman behar direla eskatuz, berehala bete daitezela eskatuz.

Era berean, alderdi/koalizio horrek Madrilgo Legebiltzarrean duen talde parlamentario homologoaren bidez, edo zuzentzen garen legebiltzar-talde horretatik zuzenean, Eusko Legebiltzarraren Erregelamenduaren 229. artikulutik 231.era bitartekoetan xedatutakoaren bidez, Espainiako Konstituzioaren 87.2 artikuluarekin batera, edo eraginkorragoa den beste edozeinen bidez, dagokion legegintza-ekimena sustatzea Gorte Nagusien aurrean, atalean jasotako aldarrikapenei babesa emateko a) Idazki honen b) letran jasotako politikak gauzatzeko beharra, dagokion batzordean honako Mugimendu honen presentzia gehituz.

Sareetara

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko.