Erretiratutako euskal herritarren % 40ak eta alargunen %82ak 1.000€ baino gutxiagoko pentsioa jasotzen du

Gaindegiak eman ditu ezagutzera datu horiek I 462.000 pentsionista zeuden orduan Hego Euskal Herrian I Bizkaian 172.200 pertsona ziren pentsionistak I 123.100 pentsionista alargun zeuden Hego Euskal Herrian I 183.000 pentsionistak kobratzen zituen 1000 € baino gutxiago Hego Euskal Herrian…