G7aren kontragailurraren deia

G7 EZ

Hendaiako eta lrungo kontragailurrak milaka jende bildu ditu ehunka jardueren inguruan, akanpaleku alternatiboa biziaraziz eta kale ekin­tzak eta manifestaldiak biderkatuz. Ezertarako balio ez duen G7 zatikatu baten aurrean mobilizatzen gara. Desberdintasunak murriztea helburu dutela lau haizetara zabaldu arren, G7a politlka neoliberal eta autoritarioen ikurra da. G7a desberdintasun sozialak areago­tzen dituzten politiken sinboloa da, beraien politikak dira arrazismoaren eta patriarkaturen on­dorioz sortzen diren zatiketak eta menpekotasunak sendotzen dituztenak, kontinente osoak kolonizatu dituztenak, bertan harresiak eraiki­tzen dituzten bitartean euren baliabide naturalak kupidarik gabe ustiatzen dituztenak, pertsona migratzaile pobreen zirkulazio askatasuna mugatuz, haien politikak dira laborantzaren indus­trializazioa bultzatzen dutenak, armen industria sustatzen dutenak, ingurumen krisiak, klimaren aldaketa eta bioaniztasunaren desagertzea azeleratzen dituztenak…

1990. hamarkadan nazioarteko instituzioek eta G7ak hitza eman zuten mundializazio neoliberalak merkatuaren demokratizazioa, herrien gara­pena eta desberdintasunen murriztea ekarriko zuela. Promesa haiek errealitatearekin talka egln dute; izan ere, sistema kapitalista krisian dago, kontinente guztietan autoritarismoa gora doa eta desberdintasunak zein prekaritatea hedatzen ari da. Gaur egun, errealitate gogorra dugu agerian: sistema neoliberalak errealitate guztiak -humano zein naturalak- salgai bilakatu nahi ditu, helburu bakarra etekina ateratzea duten finantza-merkatuen menpe; multinazionalei mundu merkatua eskaini nahi die, beren produktu uniformlzatuak sal ditzaten; eta mundu osoko he­rrien amets eta nahikunde bakarrak produktu horien mugagabeko kontsumoa izatea sustatzen du sistema horrek. Eta hori guztia etekinak eten­gabe areagotuz, gero eta prekarizatuagoak diren langileen bizitzaren kaltean.

“Sistema neoliberalak errealitate guztiak -humano zein naturalak- salgai bilakatu nahi ditu, helburu bakarra etekina ateratzea duten finantza-merkatuen menpe”

Kontragailur honen bidez Gizadia larriki kalte­tzen ari den sistema kapitalistari erresistentzia egltea posible dela erakutsi dugu. Posiblea da lu­rraldeetatik eta jende-kolektiboetatik abiatuz alternatibak garatzea, elkartasuna lehenetsiz lehiaren gainetik, ondasun komunak eta herritarron eskubideak etekin pribatuen gainetik, berdintasuna eta aniztasuna lehenestea indibidulizazio edota kultur uniformazioa baino. Alternatiba hauek ezin dira mundializazio liberalarekin gauzatu. Hemen, Euskal Herrian, munduko beste toki anitzetan bezala. harremanak modu desberdinean eraikitzen dira, elkartasunean eta zirkuitu motzetan oinarritu sistemak garatuz, jendeen eta izadiaren arteko errespetuzko harremana eta egiazko demokrazia zainduz.

“Posiblea da lu­rraldeetatik eta jende-kolektiboetatik abiatuz alternatibak garatzea, elkartasuna lehenetsiz lehiaren gainetik, ondasun komunak eta herritarron eskubideak etekin pribatuen gainetik, berdintasuna eta aniztasuna lehenestea indibidulizazio edota kultur uniformazioa baino”

Kontua ez da antagonikoak diren errealitateak idealizatzea, baizik eta ulertzea lokalean oinarritzea eta lankidetza desberdinak garatzea gure erronkei aurre egiteko lagungarria dela. Emakumeen zapalkuntza, migranteen drama, klima al­daketak, laborantza eta elikaduraren industrializazioa, bioaniztasunaren desagertzea, lan eskubideen murriztea, askatasun murrizketa, Ongizate Estatuen eraispena… Egoera honen aurrean, ezinbestekoa da borrokak indartzera eta alian­tzak maila lokal, nazional, estatal, kontinental zein mundialean sendotzea.

Mahai gaineratu ditugun alternatibek de­mokrazia, elkartasuna eta emakume zein gizonen arteko parekidetasunaren printzipioak inple­mentatzen ditu. Alternatiba hauek, ordea, kapitalismo neoliberal honekin bateraezinak dira. Bate­raezinak dira neoliberalismoak estatu menpera­tzaileenetan sostengatzen delako, finantza merkatuen interesak defendatzen dituelako, zerbitzu publikoak zein ondasun komunak pribatizatuz, merkatu libreko tratatu suntsitzaileak biderka­tuz… Gaur egun, sistema horren kontra egiteak -kontra egiteko moldea edozein izanik ere- polizia errepresioa, askatasun publikoen murrizketa eta ohikoak bilakatzen ari diren interbentzio militarrak dakartza.

Gure alternatiben bidez, lurralde solidarioagoak eraikitzen ditugu, gure bizitza nahiz jendar­tearen merkantilizazioaren aurka borrokatzeko posizio hobean kokatzen gaitu, herrien zein nor­banakoen arteko lehiaren eta deslokalizazioaren kontra borrokatzeko, izadiaren eta herri kulturen suntsiketaren kontra borrokatzeko. Modu hone­tan, etorri daitezkeen krisi berriei aurre egiteko galtasun handlagoa izango dugu.

“Gure alternatiben bidez, lurralde solidarioagoak eraikitzen ditugu, gure bizitza nahiz jendar­tearen merkantilizazioaren aurka borrokatzeko posizio hobean kokatzen gaitu, herrien zein nor­banakoen arteko lehiaren eta deslokalizazioaren kontra borrokatzeko, izadiaren eta herri kulturen suntsiketaren kontra borrokatzeko”

Jaka Horien mugimenduan, feministen mobili­zazioan edota klimaren aldeko martxetan ikusi ahal izan dugun bezala, gure alternatlben bidez herritarrek, eta bereziki egoera prekarioenean daudenek, ariketa demokratikoaz jabetzen dira, militantzia politikoari berriz lotzen dira, ahal­duntzen dira eta gertakarien bilakaeran duten eragin gaitasunaz ohartzen dira. Horrek guztiak berarekin dakar, lurraldearen, ekonomiaren, elikaduraren, energiaren zein kulturen autodetermi­nazio eta esperimentazio eskubidearen aitortza. Horiek horrela, Algerian, Hong Kongen, Katalunian, Palestlnan, Sudanen eta beste zenbait lu­rraldetan gertatzen ari diren mobilizazioekin bat egiten dugu.

“Gure alternatlben bidez herritarrek, eta bereziki egoera prekarioenean daudenek, ariketa demokratikoaz jabetzen dira, militantzia politikoari berriz lotzen dira, ahal­duntzen dira eta gertakarien bilakaeran duten eragin gaitasunaz ohartzen dira. Horrek guztiak berarekin dakar, lurraldearen, ekonomiaren, elikaduraren, energiaren zein kulturen autodetermi­nazio eta esperimentazio eskubidearen aitortza”

Egun Amazonian ikusten dugun bezala, ofentsiba neoliberalak kalte sozialak, ekologikoak eta demokratikoak mundu mailan areagotzen eta larriagotzen ditu. Egoera hau iraultzeko, aliantzak eta estrategiak gaurdanik eraiki behar dira. Kon­tragailur hau urrats garrantzitsua da maila sozial, sindikal, feminista, politiko zein ingurumen eremuan ari diren mugimenduen artean be­harrezkoak diren aliantza hauek eraikitzeko. Urrats bat da eremu zehatzetan aliantzak eraiki­tzeko, baita aliantza zabalagoak garatzeko ere, ondoko ekintzak aurrera ateratzeko erabakiga­rriak izango diren aliantza globalak abiatzeko, hain zuzen ere.

Sareetara

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko.