Tokiko Gobernuaren gardentasun falta larria Kurkudi mendiko kirol-zentro pribatuaren proiektuari dagokionez

Jokin Ugarte, Mari Jose Peleteiro, Asier Izquierdo y Eguzkiñe Agirre I Concejales de EH Bildu Leioa Martxoko Lurralde-batzordean jakin genuen duela hilabete baino gehiago Euskal Herriko Lurraldearen Antolamendurako Batzordeak txostena egin zuela Kurkudin kiroldegi pribatu bat eraikitzeko HAPOaren aldaketari buruz.…